י.מ.מ. אבטחה
 
 
 
 
 
 
linkdain
 
 
 
google+
 
 
 
פייסבוק
 
 
 
Русский
 
 
 
English
 
 
 
עברית
 
 
 
search
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Name:
 
  Tel:
 
  E-Mail:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact Us

 
 
Tel.: *8053

Fax: 03-5067362

E-Mail: yamam@yamam.co.il
 
 
 
 
Feedback
 
Please, leave your information and we will contact you
 
* Full Name:
 
* Email:
 
  Phone:
 
  Comments:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Leave your personal info
 
* Name:
 
  Tel:
 
  E-Mail:
 
  Message:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
iso
 
 
 
 
 
 
iso
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yamam Company is a Security Company, created for any events, public events security, club security, bar security, and personal security.
Also, we offer security consultancy and services for the newlyweds

Simon habursekai 6 St. Bat
Tel.: 03-5091717
Fax: 03-5067362

E-Mail: yamam@yamam.co.il