י.מ.מ. אבטחה
 
 
 
 
 
 
linkdain
 
 
 
google+
 
 
 
 
 
 
פייסבוק
 
 
 
Русский
 
 
 
English
 
 
 
עברית
 
 
 
search
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Name:
 
  Tel:
 
  E-Mail:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact Us

 
 
Tel.: *8053

Fax: 03-5067362

E-Mail: yamam@yamam.co.il
 
 
 
 
 
 
 
Feedback
 
Please, leave your information and we will contact you
 
* Full Name:
 
* Email:
 
  Phone:
 
  Comments:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Leave your personal info
 
* Name:
 
  Tel:
 
  E-Mail:
 
  Message:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
iso
 
 
 
 
 
 
iso
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yamam Company is a Security Company, created for any events, public events security, club security, bar security, and personal security.
Also, we offer security consultancy and services for the newlyweds

Rival St 7, Tel Aviv
Tel.: 03-5091717
Fax: 03-5067362

E-Mail: yamam@yamam.co.il